Đăng Truyện

Để đăng truyện trên 9Novel, vui lòng xem các bước dưới đây:

1. Trong trường hợp truyện không do bạn tự viết:
Bạn muốn đăng truyện tự dịch hoặc tự edit, vui lòng xem hướng dẫn tại đây.
2. Trong trường hợp truyện do bạn tự viết:
2.1. Bạn có thể trực tiếp đăng truyện lên web theo video hướng dẫn dưới đây:
2.2. Sau khi bạn đăng xong 3 chap đầu tiên, để truyện được duyệt xuất bản trên web, vui lòng gửi email về thông báo với 9Novel qua địa chỉ info.9novel@gmail.com theo form sau:
Tên email: Duyệt truyện đăng web
Nội dung email: 
Tên truyện khi đăng lên web: 
Số chương đã đăng lên web:
*LƯU Ý: Truyện chỉ được duyệt xuất bản khi bạn đã up đủ 3 chap đầu tiên.
– Thân mến –