Lượt xem
16th, it has 1.4K views
Tên khác
皇上有疾
Tác giả
Họa sĩ
Đang cập nhật
Thể loại
Phân loại
Trung Quốc