Lượt xem
15th, it has 1.5K views
Tên khác
皇上有疾
Tác giả
Họa sĩ
Đang cập nhật
Thể loại
Phân loại
Trung Quốc